07 Kasım 2017 17:22 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2017 17:27

Verginin yüzde 22'si İstanbul'dan

İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi (BMVD) Başkanı Bülent Sarıgül, "Türkiye'de toplanan vergilerin yüzde 22 civarında bir rakamını Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'nin mükellefi olan 800 mükelleften alıyoruz." dedi.

Verginin yüzde 22'si İstanbul'dan

Bülent Sarıgül, Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen Vergi Suçları Paneli'nin açılış konuşmasını yaparak kurumunun faaliyet ve vergi suçlarına ilişkin bilgiler verdi.

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'nin 2007'nin başında ihtiyaç üzerine faaliyete geçtiğini hatırlatan Sarıgül, "Dairemiz 500 mükellefle faaliyete geçmişti, daha sonra 350 mükellefin de gelmesiyle şu anda 800 civarında mükellef sayımız var. Türkiye'de toplanan vergilerin de yüzde 22 civarında bir rakamını Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'nin mükellefi olan 800 mükelleften alıyoruz. Vergi daireleri tarafından toplanan vergilerle kıyasladığımızda da bu yüzde 25'in üzerine çıkabiliyor." bilgilerini verdi.

Dairenin kurulduğu dönemde 40'a yakın denetim elemanı bulunduğunu anımsatan Sarıgül, sistemin değişmesiyle ve Vergi Denetim Kurulu'nun (VDK) kurulmasıyla Türkiye'de hiçbir vergi dairesi başkanlığında vergi müfettişinin kalmadığını söyledi.

Sarıgül, kurumların vergi denetim taleplerini VDK'dan talep ettiğini söyledi.

"6183 SAYILI KANUNDA DA BİRKAÇ MADDEMİZ CEZAYLA ALAKALI"

Vergi suçlarının cezalardan bağımsız düşünülemeyeceğini aktaran Sarıgül, vergi suçlarının Vergi Usül Kanunu'nyla düzenlendiğini kaydetti. Sarıgül şöyle konuştu:

"Başka kanunlarda da vergi suçlarına yönelik maddeler bulunabilir ama esas itibarıyla Vergi Usül Kanunu bunları düzenlemiştir. 6183 sayılı kanunda da birkaç maddemiz mesela cezayla alakalıdır. Ödeme dönemi süresinde ödenmez ise, örneğin mal bildiriminde bulunmazsanız 10 gün hapisle tazyik olunabiliyorsunuz. Bu suç mudur, kabahat midir veya yaptırım mıdır o ayrıca bir tartışma konusu ama hürriyeti bağlayıcı bir cezaya yol açan bir davranış.

Vergi Usül Kanunu'ndaki suç ve cezalara baktığımızda vergi ziyaı doğuran fiiller, usülsüzlük cezaları var ama suç deyince en önemlisi bizim 359 dediğimiz, Vergi Usül Kanunu madde 359 dediğimiz Kaçakçılık Suçları hep ön plandadır. Uygulamada da hep bunlarla uğraşırız. Vergi ziyaı fiilinin yaptırımı sonuçta parasaldır, farklı ceza miktarları vardır, uzlaşması, yargısı bellidir. Ancak hürriyeti bağlayıcı cezalar bağlamında 359 ve müteakip maddelerimiz vardır."

Sarıgül, vergi kaçakçılığı suçlarının yanında vergi mahremiyetini ihlal suçunun da bulunduğunu belirterek, "Bunları ihlal edenlere de hapis cezası verilebiliyor. Mükellefin özel işlerini yapan memurlara verilecek cezalar bir başka suç. Hürriyeti bağlayıcı fiillerden yine." ifadelerini kullandı.

Dairenin en yoğun faaliyet gösterdiği konu başlığını anlatan Sarıgül, şöyle konuştu:

"Kaçakçılık suçları ve cezaları bizim pratikte en fazla uğraştığımız şeyler. Bunlar tutulması ve saklanması gereken defter ve belgelerle alakalıdır. Bunlar muhasebe hilesi yapmak, defter ve belgeleri tahrif etmek, istendiğinde varlığı belli olan defter ve belgeleri gizlemek ve sahte belge,muhteviyat itibarıyla yanıltıcı belge kullanmak... Bunlar 359'un birinci bölümünde sayılan suç tipleri... Bunlara hapis cezası öngörülmüş."

"VERGİ CEZALARI KONUSUNDA BİR TEZAT HER DAİM VAR"

Paneli organize eden İstanbul Vergi Merkezi'nin (İVM) başkanı Prof. Dr. Hakan Üzeltürk ise İVM'nin bir düşünce kuruluşu olduğunu belirterek, vergi konusunda bilimsel temelli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Türk vergi hukukunda çeşitli sorunlar bulunduğunu anlatan Üzeltürk, "Vergi Usül Kanunu'nun tasarısı ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı, 'Biz kabahatler kanununu dikkate almayacağız, vergi suçları olarak devam edeceğiz.' açıklamasıyla şu anda nasıl bir ayrım yapılacağı bir parça netleşmiş durumda ama vergi cezaları konusunda bir tezat her daim var." ifadelerini kullandı.

"KABAHATLER KANUNU VE USUL KANUNU'NUN UYUŞMAZLIĞINI ÇÖZERSEK SORUNLARIN ÇOĞUNU ÇÖZERİZ"

Eski Vergi Konseyi Başkanı Mustafa Uysal'ın yönettiği panelde konuşan eski Danıştay Başsavcısı Turgut Candan, vergi cezalarında güncel sorunlara ilişkin, "Kabahatler Kanunu ve Usül Kanunu'nun uyuşmazlığını çözersek vergi cezaları alanında sorunların çoğunu çözeriz. Anayasanın 38. maddesi ve 210 sayılı Vergi Usül Kanunu. Bir de Gümrük Kanunu'nun en son trendler göz önünde bulunarak dönemin uygulamalarına göre yeniden düzenlenmesi önem taşımaktadır." diye konuştu.

İstanbul 9. Vergi Mahkemesi Başkanı Bülent Dağ, vergi hukukunun uygulanmasına ilişkin çeşitli konuları sıraladı. Pantheon Sorbonne Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ludovic Ayrault da vergi cezalarına ilişkin küresel örnekleri anlatan bir konuşma yaptı.

Etiketler: vergi suçları paneliBülent Sarıgülvergi cezalarıvergiGalatasaray Üniversitesiistanbul