15 Ekim 2016 14:21 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2016 19:11

Muharrem ayı bitiyor... Aşure gününün bitmesine de az kaldı

İslam aleminde önemli bir yer tutan Muharrem ayını bitmesine az bir süre kaldı. Miladi takvime göre, 1 Ekim'de başlayan bu önemli ay 31 Ekim'de sona eriyor. Bu ay içerisinde yer alan aşure günü de bu ayın sonunda bitecek.

Muharrem ayı bitiyor... Aşure gününün bitmesine de az kaldı

Müslüman aleminde önemli bir yer tutan Muharrem ayı, İslam tarihinde çok önemli olayların meydana geldiği ay olarak da tabir edilir. Bu önemli olayların başında Hicret gelir, Müslümanlığın doğduğu yıllarda İslam Peygamberi Muhammed Bin Abdullah’ın Mekke'den Medine'ye hicret etmesi bu ayın başlangıcında olmuştur. Bu tarih İslamın başlangıcı olarak kabul edilmiş ve Hz. Muhammed'in ölümünden sonra Halife Ömer zamanında Müslümanların takvimi olarak ve Hicri Takvimin birinci günü olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle yıl Muharrem ayının birinci gününden itibaren başlar. (Hicri Yılbaşı) Hicri aylardan birisi olan bu ay miladi takvimde 1 Ekim tarihinde başladı ve 31 Ekim tarihinde muharrem ayı bitecek. Bu ay içerisinde İslam tarihinde pek çok önemli olayın gerçekleştiğinin rivayet edildiği "Aşure Günü" de yer almaktadır. Aşure günü hadislerde, “Nuh Aleyhisselamın gemisinin büyük tufandan sonra, Cudi dağına indirildiği ve gemi halkının tufandan sonra karaya ilk defa ayak basmalar nedeniyle şükür için oruçlu oldukları ve gemide son kalan erzaklarından aşure adı verilen 7 bakliyattan oluşan bir yemek pişirdiklerinden bahsedilir. Ayrıca bu ayda, Musevilikte Hz. Msa'nın firavunun zulmğünden kurtulduğu ay olarak kabul edilir. Muharrem ayının onuncu gününe takabül eden Aşure günü müslümanlar adet üzerine aşure tatlısı pişirirler ve bu tatlıyı ev halkı, eş ve dostları ile paylaşırlar. Aşure günü de muharrem ayının bitmesiyle biter.

BU AYDA ÇOK İBADET EDİLİR 

İslam aleminde olduğu gibi diğer dinlerde de önemli bir yer tutan muharrem ayında çok çok ibadet edilir. İslam alimleri bu ayda tutulan orucun ramazan orucu kadar sevabı olduğunu söylerken bu ay içerisinde ve aşure gününde kılınan namaz ve okunan duaların sevabının bir kat daha fazla olacağı hatırlatılır. 

MUHARREM AYINDA YAPILACAK İBADETLER İÇİN TIKLAYIN

HADİSLERLE DE DESTEKLENMİŞTİR

Muharren ayında yapılması tavsiye edilen ibadetler hadislerde desteklenmiştir.

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurmaktadır:

"Şüphesiz ki zaman, dönüp dolaşıp Allâh-u Te'âlâ'nın gökleri ve yeri yarattığı gündeki halini almıştır. Sene on iki aydır. Bu on iki aydan dördü haramdır ki, üçü peş peşedir. Bunlar, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Tek olan ay ise Cemadiyel Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın (torunları olan Kureyş kabilesinin tazim ettiği) Receb-i Şerif ayıdır." (Buhari, Bedül Halk:2 No:3197; Müslim, Kasame:29; Ebu Davud No:1947; Ahmed İbn-i Hanbel, el-Müsned: 5/37; Beyhaki, Fedailül Evkat, No:1)

Aşure günü bu yıl 11 Ekim'de ihya edilecek Dini04 Ekim 2016 17:16Aşure günü bu yıl 11 Ekim'de ihya edilecek Muharrem'in onuncu gününe denk gelen Aşure Gününün İslam dünyasında önemi ve fazileti büyüktür. 2016 yılında 11 Ekim Salı gününe karşılık gelen bu önemli günde dua okuma ve ibadet etmenin yanı sıra aşure tatlısı pişiriliyor.

 

 Aşûre günü yapılması iyi olan işler şu şekildedir;

Aşûre günü oruç tutmak sünnettir; Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Aşûre günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur.) [Müslim, Tirmizî, İ. Ahmed, Taberanî] Tek başına Aşûre günü oruç tutmak mekruh olur. Çünkü Yahudilere benzenmiş olur. 9. ile 10. veya 10. ile 11. günü tutulursa mekruh olmaz ) [Şir’a]

(Aşûre günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak, Yahudilere muhalefet edin!) [İ. Ahmed] [Yalnız Aşûre günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!]adislerde, “Nuh Aleyhisselamın gemisi, Cudi dağına indirildi.

2016 MUHARREM AYI - AŞURE GÜNÜ BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ

2016 Muharrem ayı takvimi

BU AYDAN SONRA KÖTÜLÜKLERİN AYI SAFER AYI GELİYOR

Muharrem ayının birmesi ile İslam aleminde Gıda veya savaş için yola çıkılan ve evlerin boş bırakıldığı ay olarak tabir edilen "Safer Ayı" geliyor. Safer ayında yıl içerisinde meydana gelecek tüm kötü olayların Allah katında bu ay içerisinde belirlendiği ay olduğuna inanılır.  Bu ay içersinde kötülüklerin defhi için bol bol dua edilir. İslam aleminde hüzün ayı olarakta adlandırılan Safer ayı aynı zamanda hicri takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Miladi takvimde kasım ayının başlangıcı olan 1 Kasım 2016'da başlıyor.

SAFER AYI "ÜZÜNTÜ AYI"

İslam aleminde hüzün ayı olarak da adlandırılan Safer ayı için; Belaların 1.kat semaya indiği felaket ayı, bela ayı olarak tanımlanmaktadır. Safer ayı, Peygamber Efendimizin ölüm hastalığına yakalandığı aydır bu nedenle üzüntü ayı olarak da idrak edilmektedir.  İslam dünyasında üzüntülü ve kötü şeylerin indiği olarak tanımlanan Safer ayıen korunmak için çeşitli dualar edilir,namazlar kılınır.


Kaynak: Ajans Haber

Etiketler: aşuremuharremmuharrem ayıaşure günü ne zaman


  • Sevgi Naz - Acaba son gun asure yapsam kabul olurmu

    5 2