11 Ekim 2016 16:00 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2016 21:45

CMK Yeni ceza paketi KHK’yı sürekli hale getirecek!

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni ceza paketi ile ilgili hazırlanan taslak bakanların imzasına açıldı. Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) KHK’yı sürekli hale getirilirken, polisin yetkileri de artırılıyor.

CMK Yeni ceza paketi KHK’yı sürekli hale getirecek!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Ceza Muhakemesi Kanunda köklü değişikliklerin olacağı yeni ceza paketini açıkladı. Bakanların imzasına sunulan taslakta, savcı ve polislerin yetkisi arttırılıyor. Hayata geçirilmesi planlanan yeni yargı paketiyle Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ve Türk Ceza Kanunu kapsamında, savcı yerine polise aynı olayla ilgili doğrudan yeniden ifade alma yetkisi tanınıyor. Temmuz ayında yaşanan darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL (Olağanüstü Hal) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile yetkisi arttırılan polisin yeniden ifade alma yetkisi, CMK’ya taşındığı için sürekli hale geliyor. Ayrıca yeni düzenlemede Firari darbe sanıklarına ilişkin soruşturmada mallarına el koyma, şirketlerine kayyum atama yetkisi de CMK’ya taşınırken, TCK 282’deki ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu’, nispi terör suçları kapsamına alınıyor.

DARBE DAVALARINDA KOLAYLIK

Yürürlükte olan yargı hükmüyle davanın başka yere nakline karar verilirken, davamın kamu nakli için tehlikeli olması durumunda,  davanın başka bir yere nakledilebilmesini Adalet Bakanı Yargıtay’dan istiyor. Yeni taslakta bu madde değiştirilmesi sonucu darbe davalarında kolaylık olması amacıyla duruşmalar il sınırları içinde başka bir yerde yapılabilecek.

TAHLİYE TALEBİ DEĞERLENDİRME SÜRESİ UZUYOR

Şu an yürürlükte olan 3 gün tahliye talebinin değerlendirme süresi 15 güne çıkıyor. Yeni ceza kanunu ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan dolayı tutuklu olanların tahliye talepleri artık 3 gün yerine 15 gün içinde değerlendirilebilecek.

PARASAL SINIR ARTIRILIYOR


Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda düzenlenen, istinaf yoluna başvuru sınırı 1500 TL'den 7000 TL'ye, temyiz kanun yoluna başvuru sınırı 25 bin TL'den 50 bin TL'ye çıkarılıyor. İcra ve İflas Kanunu'nda, istinaf yoluna başvuru sınırı bin TL'den 7 bin TL'ye, temyize başvuru sınırı 10 bin TL'den 50 bin TL'ye çıkarılıyor. İş Mahkemeleri Kanunu'nda, istinaf yoluna başvuru sınırı bin TL'den 7 bin TL'ye, temyize başvuru sınırı 5 bin TL'den 50 bin TL'ye çıkarılıyor.

TRAFİK CEZASI DA ARTIYOR

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma alt sınırı 1 aydan, 3 aya çıkarılıyor. Ön ödemenin günlüğü 20 TL'den 30 TL'ye çıkarılıyor. Bu suçu işleyen, 2700 lira para cezası ödeyecek. İkinci defa işlerse yarı oranında artırılacak. Ceza alt sınırı daha önce 600 TL idi. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlamanın cezaları artıyor. Alt sınırı 1 ay, yani 600 TL idi. Alt sınır 1 yıla, üst sınır 1 yıldan 3 yıla çıkıyor. Yani en az 10 bin 800 TL adli para cezası öngörülüyor.

DARBE SUÇLUSU ASKERLERİ POLİS ALACAK

Yeni tasarıda, terör ve darbeye teşebbüs suçlarından yakalanan asker kişiler, adli kolluk görevlilerine teslim edilecek ve emniyetin nezarethanelerinde kalacak. Artık CMK gereği terör ve darbe suçundan yakalanan askerler Emniyet’e alınıp sivil cezaevine konacak.

Adalet Bakanlığı'ndan önemli açıklamaSiyaset10 Ekim 2016 18:22Adalet Bakanlığı'ndan önemli açıklamaAdalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan Bozdağ'ın, bazı internet sitelerinde iddia edildiği gibi 'Arınç, 2011 seçimlerinde FETÖ'cülerin listeye girmesi için çok uğraştı' şeklinde bir açıklaması kesinlikle olmamıştır." denildi.

 

UZLAŞMA KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Uzlaşma kapsamındaki suçlara, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulandığı suçlar da kapsama alındı. Böylece, uzlaşmanın uygulanacağı suçlar arasına tehdit, hırsızlık ve dolandırıcılık da eklendi. Suça sürüklenen çocuklar için lehe düzenleme getirilirken üst sınırı 3 yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda uzlaştırma girişiminde bulunulacağı öngörüldü.

TUTANAKLARA SİCİL YAZILACAK

Yürürlükte olan hükümlerde yer alan, yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlüler hakkında düzenlenen tutanaklara görevlilerin açık kimliği yerine yeni düzenleme ile sicili yazılacak. Bu görevlilere yönelik tebligatlar de işyeri adresine yapılacak.

KUMAR OYNATMA SUÇU CEZALARI YÜKSELDİ

TCK 228. maddedeki kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçunun alt sınırı 1 aydan 1 yıla, üst sınırı ise 1 yıldan 3 yıla yükseltildi. Aynı suçun adli para cezasının alt sınırı da 5 gün yerine 200 gün olarak belirlendi.

SAVCILAR BİLGİSAYARA EL KOYABİLECEK

Bilgisayarlarda arama el koymaya ilişkin 134. maddeye göre, savcılar mahkeme kararı olmadan bilgisayar ve verilere el koyabilecek.  Şu an uygulanan hükümlerde savcının gecikmesinde sakınca olması halinde bile hâkim kararı olmadan bilgisayar ve kütüklerinde arama ve el koyma yetkisi yoktu. Yeni yasa ile bilgisayar ve kütüklerinde arama ve el koyma tedbirine gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcı tarafından karar verilebilecek. Kopyalama işleminin uzun sürecek olması ya da teknik zorlukların bulunması durumunda, bilgisayar ve kütüklerine el konulabilecek. İşlem tamamlandıktan sonra bu araçlar iade edilecek.

CMK 148, İFADEYİ KOLLUK ALACAK

Aynı olayla ilgili olarak şüphelinin yeniden ifadesinin alınması ihtiyacının ortaya çıkması durumunda, bu işlemi şu sadece savcı yapabiliyor. Yeni yasada şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması gerektiği durumlarda, işlem artık doğrudan kolluk tarafından yapılabilecek.

YURT DIŞI ADLİ SİCİL KAYDI

Türk vatandaşları hakkında yabancı ülke mahkemelerince verilerek kesinleşmiş ve Türk kanunlarına göre suç sayılan fiillerden dolayı ceza ya da güvenlik tedbirlerine ilişkin mahkûmiyet kararları, adli sicilde bunlara mahsus bir sisteme kaydedilecek. Bu mahkûmiyet kararlarının adli sicile kaydedilmesi ve hak mahrumiyeti doğurması için TCK 17’nci maddesi uyarınca tanınması gerekiyor. Bu kayıtlar da diğerleri gibi yargı mercileri ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilebilirken, koşulların gerçekleşmesiyle adli sicil ve arşiv kayıtlarından tamamen silinebilecek.

ADALET BAKANLIĞI YENİ CEZA PAKETİ ÇİN TIKLAYIN


Kaynak: Ajans Haber

Etiketler: yeni ceza paketiadalet bakanlığıcmkceza paketi