31 Aralık 2016 21:56 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2016 22:04

2017'de sağlıkta katılım payı ücretleri ne kadar olacak?

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde katılım payı ücretleri güncellendi.

2017'de sağlıkta katılım payı ücretleri ne kadar olacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ayakta tedavi ve diş hekimi muayenesi katılım payı ücretleri, ikinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucunda 6 lira, üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde 7 lira, üniversite hastanelerine bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında 8 lira, özel sağlık hizmeti sunucularında ise 15 lira olarak belirlendi.

Trafik kazaları nedeniyle ilgililere sunulan sağlık hizmet bedellerinin tahsiline ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.

Hazine Müsteşarlığının "Trafi̇k Kazaları Nedeni̇yle İlgi̇li̇lere Sunulan Sağlık Hi̇zmet Bedelleri̇ni̇n Tahsi̇li̇ne İli̇şki̇n Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇ği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 Ocak-1 Mayıs 2012'de (bu tarihler dahil) düzenlenen her bir zorunlu trafik sigortası poliçesinden, 2011'de yürürlüğe giren 6111 sayılı kanundan sonraki dönem için Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) aktarılacak tutarın tespitinde şu yöntem kullanılacak:

"2011 yılı için esas alınan toplam sektör yükümlülüğünün, 2012 yılı trafik sigortası toplam prim üretiminin 2011'deki toplam üretime göre değişim oranıyla güncellenmiş halinin yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2012'de düzenlenen zorunlu trafik sigortası net poliçe adetlerine bölümü esas alınacak.

Tespit edilen her bir poliçe başına aktarılacak tutar esas alınarak, 1 Ocak-1 Mayıs 2012'de düzenlenen zorunlu trafik sigortası poliçeleri bakımından, yönetmelik kapsamında her bir şirkete isabet eden toplam tutar ile söz konusu dönem için ilgili sigorta şirketlerine bahse konu bendin yürürlüğe girmesinden önceki hesaplama yöntemine göre isabet eden tutar, Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) tarafından belirlenerek Hazine Müsteşarlığı, SGK ve ilgili sigorta şirketine ocak ayının sonuna kadar bildirilecek."  

Hesaplama sonucu SGK lehine fark olması durumunda anılan tutar, ilgili sigorta şirketlerince mart ayının sonuna kadar defaten veya eşit taksitler halinde ödenecek. Sigorta şirketleri lehine fark doğması halinde ise bu tutar, yine mart ayının sonuna kadar ilgili sigorta şirketlerinin SGK'ya yapacakları aktarımdan mahsup edilecek.

Ayrıca, 1 Ocak-1 Mayıs 2012'de düzenlenen her bir zorunlu trafik sigortası poliçesinden, ilgili 6111 sayılı kanunun yürürlüğünden önceki dönem için şirketlerce SGK'ya aktarılacak tutarın tespitinde de şu yöntem kullanılacak:

 "2011 yılı için esas alınan toplam sektör yükümlülüğünün, 2012 yılı trafik sigortası toplam prim üretiminin 2011'deki toplam üretime göre değişim oranıyla güncellenmiş halinin 1 Ocak-1 Mayıs 2012 dönemine isabet eden kısmının yüzde 20'sinin, yönetmeliğin eki Tablo 7'deki geçmiş dönem oranları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, SBM tarafından belirlenerek Hazine Müsteşarlığı, SGK ve ilgili sigorta şirketine ocak ayının sonuna kadar bildirilecek.

Söz konusu tutar ile anılan dönem için ilgili sigorta şirketlerince konuya ilişkin daha önceki hesaplama yöntemine göre isabet eden tutar arasında SGK lehine fark olması durumunda bu tutar, ilgili sigorta şirketlerince mart ayının sonuna kadar defaten veya eşit taksitler halinde ödenecek. Hesaplama sonucu ilgili sigorta şirketleri lehine fark doğması halinde söz konusu tutar, yine mart ayının sonuna kadar ilgili sigorta şirketlerinin bu yönetmelik çerçevesinde SGK'ya yapacakları aktarımdan mahsup edilecek."

Yükümlülükleri Güvence Hesabı'nca üstlenilen sigorta şirketleri bakımından lehe veya aleyhe fark işlemleri, anılan şirketler adına Güvence Hesabı tarafından gerçekleştirilecek.

Bu çerçevede, SGK lehine fark olması durumunda söz konusu tutar, Güvence Hesabı'nca mart ayının sonuna kadar defaten veya eşit taksitler halinde ödenecek. Anılan sigorta şirketlerinin lehine fark doğması halinde söz konusu tutar, yine mart ayının sonuna kadar Güvence Hesabı'nın SGK'ya yapacağı aktarımdan mahsup edilecek.

Etiketler: diş hekimiayakta tedavisağlık